GEKON II

Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy

Projekt krajowy:

Akronim: GEKON II

Program: Narode Centrum Badań i Rozwoju, NCBR oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW

Numer umowy: GEKON2/03/267948/21/2016

Okres realizacji: 1.02.2016 - 31.12.2016

Całkowita wartość projektu: PLN 4 801 235

Wartość dofinansowania ITB: PLN 524 948

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: mgr inż. Monika Lipska, Zakład Fizyki Cieplnej, NF

Konsorcjanci, w tym Lider: MIKRONATURA ŚRODOWISKO SP. Z O.O.

PROBIORICS POLSKA MAGDALENA GÓRSKA

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Celem projektu było:

  • opracowanie technologii mineralizacji organicznych osadów dennych przy jednoczesnym wiązaniu fosforu i innych związków biogennych, w naturalnych procesach rozkładu materii organicznej, prowadzonych przez mikroorganizmy,
  • opracowanie kompleksowej technologii usuwania zanieczyszczeń – substancji organicznych i ropopochodnych – z wód powierzchniowych, w tym jezior i cieków wodnych,
  • wypracowanie procedur oceny potencjału biologicznego ze wskazaniem źródeł pochodzenia zanieczyszczeń - zewnętrznych (cieki) i/lub wewnętrznych (osady).

ITB realizował zadanie, którego celem było opracowanie metody usuwania frakcji ropopochodnych na powierzchni wody jeziornej przy wykorzystaniu mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych.