KONTAKT

CENTRUM INFORMACJI

Telefon:

tel: (22) 825 04 71

E-mail:

ci@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Adres skrzynki na ePUAP:

/ITB_W-wa/SkrytkaESP

Akustyka

Telefon:

(22) 566 43 11

Badania ogniowe

Telefon:

(22) 566 41 07
(22) 848 24 27

Cegły, bloczki, prefabrykaty

Telefon:

(22) 579 62 36

Cement, beton, domieszki

Telefon:

(22) 579 64 38

Certyfikaty

Telefon:

(22) 579 61 67

Certyfikacja betonu towarowego

Telefon:

tel. (22) 579 61 67
tel. (22) 579 61 03
tel. (22) 579 62 57

Deklaracje Środowiskowe EPD

Telefon:

(22) 566 43 52

Europejskie Oceny Techniczne, Krajowe Oceny i Rekomendacje Techniczne

Telefon:

(22) 579 62 94
(22) 579 61 72

Geotechnika

Telefon:

(22) 848 86 68

Izolacje cieplne

Telefon:

(22) 566 42 69

Izolacje wodochronne

Telefon:

(22) 579 64 92

Korozja i zabezpieczenie metali

Telefon:

(22) 579 64 63

Łączniki

Telefon:

(32) 730 29 42

Naprawa i ochrona betonu

Telefon:

(22) 579 63 30
mobile: 785 120 310

Nawierzchnie sportowe

Telefon:

(22) 566 44 08

(22) 566 44 09

Okna, drzwi, bramy, świetliki

Telefon:

(22) 566 42 21
(61) 853 67 86

Okucia budowlane, wyroby instalacji sanitarnych

Telefon:

(61) 853 67 86

Podłogi, posadzki

Telefon:

(22) 579 64 75

Substancje niebezpieczne /azbest

Telefon:

(22) 579 61 87

Biblioteka

Telefon:

(22) 579 62 43
(22) 579 62 64

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Sprzedaż wydawnictw

Telefon:

(22) 566 42 08

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Telefon:

(22) 579 62 04

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Dział Marketingu

Telefon:

(22) 579 63 78
(22) 579 61 51
(22) 579 61 39

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

dr inż. Wiesław Klimczak

Telefon:

(22) 579 6466

E-mail:

iod@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Zasady zgłaszania reklamacji/skarg/odwołań w ITB

Reklamacje/skargi/odwołania należy składać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM w sprawie REKLAMACJI SKARGI ODWOŁANIA pocztą elektroniczną na adres: skargi@itb.pl lub listownie na adres:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

ITB nie rozpatruje zgłoszeń ustnych oraz anonimowych.

Składana reklamacja/skarga/odwołanie powinna zawierać imię i nazwisko, nazwę oraz adres (wraz z kodem) firmy lub, jeśli zgłaszającym jest osoba prywatna, imię, nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji.

W ciągu 21 dni kalendarzowych, Instytut poinformuje zgłaszającego o sposobie i terminie rozpatrzenia zgłoszenia.

W przypadku przesłania zgłoszenia na inną skrzynkę e-mailową niż skargi@itb.pl, Instytut zastrzega sobie prawo do przekroczenia 21 dniowego terminu.


 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych

dr inż. Wiesław Klimczak

Telefon:

(22) 579 6466

E-mail:

iod@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa