Badanie odporności ogniowej w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach

Laboratorium Badań Ogniowych

Zakres działalności

 • wyroby budowlane i elementy budynku, takie jak: ściany, stropy i dachy, belki, słupy, schody, balkony, sufity podwieszane i okładziny
 • sufitowe, ściany osłonowe, drzwi i okna, przewody wentylacyjne, klapy przeciwpożarowe, uszczelnienia przejść instalacji, uszczelnienia
 • złączy liniowych (również z przemieszczeniem), szyby i kanały instalacyjne, podłogi podniesione, systemy transportowe i ich
 • zamknięcia, przewody oddymiające, kurtyny dymowe, klapy dymowe, wentylatory oddymiające
 • systemy zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji budynku
 • zabezpieczenia ogniochronne drewna i materiałów drewnopochodnych
 • wyroby termopęczniejące, elastyczne wyroby wykończeniowe i tkaniny, fotele i siedziska
 • kable elektryczne w zakresie zapewnienia ciągłości dostawy energii i sygnału
 • kable elektryczne, listwy kablowe i rury instalacyjne do prowadzenia kabli w zakresie reakcji na ogień oraz toksyczności produktów rozkładu i spalania
 • drzwi przystankowe do dźwigów, szafki na płyny łatwopalne, szafki na butle ze sprężonym gazem, płyty gipsowo-kartonowe
 • urządzenia sygnalizacji pożarowej i rozgłaszania na podstawie wymagań serii norm EN 54 (m.in. czujki ciepła z indeksem R i S, czujki autonomiczne, systemy zasysające dużej czułości)
 • czujki tlenku węgla
 • elementy automatyki sterującej systemami kontroli dymu i ciepła według serii norm EN 12101
 • elementy automatyki sterującej urządzeniami gaśniczymi gazowymi zgodnie z normami serii EN 12094
 • elementy instalacji elektrycznych, wyposażenia elektrycznego budynków oraz tras kablowych
 • centrale i głośniki dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • systemy transmisji alarmu pożarowego

Określane są m.in.:

 • klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych (w tym komplet badań do klasyfikacji europejskiej)
 • klasy odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego według trzech metod europejskich
 • stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku
 • klasy odporności ogniowej nośnych i nienośnych elementów budynku, przy oddziaływaniu według krzywej standardowej,
 • węglowodorowej, tunelowej oraz innych scenariuszy przyrostu temperatury
 • klasy odporności ogniowej elementów składowych systemów instalacji użytkowych w budynku oraz kurtyn dymowych, klap dymowych i wentylatorów oddymiających
 • klasy dymoszczelności drzwi
 • skuteczność ogniochronna systemów zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych budynku
 • stopień palności wyrobów i elementów budowlanych, w tym wyrobów elastycznych i tkanin oraz mebli
 • poziom toksyczności produktów rozkładu i spalania oraz właściwości dymotwórcze materiałów
 • wartość ciśnienia pęcznienia i wysokości spęcznienia wyrobów termopęczniejących
 • spójność rdzenia płyt gipsowo-kartonowych przy działaniu wysokiej temperatury
 • ciągłość dostawy energii i sygnału przez instalacje elektryczne, reakcje na ogień wyrobów elektrycznych oraz gęstość dymów
 • wydzielanych przez palące się przewody lub kable i kwasowość gazów powstałych podczas spalania materiałów kabli elektrycznych
 • klasy odporności urządzeń przeciwhałasowych na pożar zarośli drogowych
 • poziom odporności i wytrzymałości na oddziaływania środowiskowe, klimatyczne i mechaniczne (wibracje, uderzenia, udary pojedyncze, korozje)
 • poziom odporności na zaburzenia kompatybilności elektromagnetycznej (zaniki, obniżenia i zmiany napięcia zasilania, wyładowania
 • elektryczności statycznej, serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, udary napięciowe, oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych oraz innych)
 • próg zadziałania czujek pożarowych wszystkich rodzajów
 • przydatność czujek do wykrywania pożarów testowych
 • pełna funkcjonalność urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej
 • właściwości wyposażenia elektrycznego budynków i instalacji elektrycznych, w tym:
 • wytrzymałość elektryczna i rezystancja izolacji
 • ciągłość obwodu elektrycznego
 • stopień ochrony IP

Stanowiska (piece) do badań odporności ogniowej pozwalają na badania elementów pionowych o szerokości do 10 m i wysokości do 7 m oraz elementów poziomych o rozpiętości do 11,35 m. Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne przy oddziaływaniu ognia od zewnątrz prowadzone są przez cały rok.

W ramach notyfikacji określamy klasyfikacje ogniowe do oznakowania CE w zakresie reakcji na ogień, odporności dachów na ogień zewnętrzny, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej.

Kontakt

Laboratorium Badań Ogniowych

Kierownik Laboratorium

dr inż. Bartłomiej Papis

Telefon:

+48 22 56 64 107
+48 22 848 24 27

E-mail:

fire@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Adres:

ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki