Urządzenie badawcze Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Materiały i wyroby wykończeniowe

 • tynki (zewnętrzne i wewnętrzne), masy i zaprawy tynkarskie
 • wyroby i powłoki malarskie oraz lakierowe
 • kleje (cementowe, dyspersyjne, na bazie żywic reaktywnych, rozpuszczalnikowe, hybrydowe, poliuretanowe), masy i zaprawy klejące
 • układy ocieplania ścian i wyroby do ich wykonywania
 • płytki ceramiczne
 • płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe
 • sufity napinane
 • materiały okładzinowe z tworzyw sztucznych oraz na spoiwach mineralnych
 • podłogi i posadzki
 • podkłady podłogowe oraz masy poziomujące
 • wykładziny podłogowe
 • drewno i materiały drewnopochodne
 • wyroby z tworzyw sztucznych i gumy (kształtowniki okienne, parapety, systemy rynnowe i inne)
 • komponenty uszczelnień połączeń stolarki okiennej ze ścianą (piany poliuretanowe, taśmy)
 • kompozyty, m.in. tworzyw sztucznych i cząstek drzewnych, z recyklingu

Nawierzchnie sportowe i rekreacyjne oraz podłogi sportowe

Wyroby do zabezpieczeń wodochronnych

 • elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, gonty asfaltowe)
 • wyroby elastyczne z tworzyw sztucznych i kauczuku (folie, tekstylia, taśmy, laminaty, uszczelki)
 • masy i powłoki hydroizolacyjne na bazie asfaltu
 • wyroby i powłoki hydroizolacyjne na bazie tworzyw sztucznych i cementu
 • hydroizolacyjne wyroby stopujące i iniekcyjne
 • dachówki ceramiczne i cementowe
 • kity i masy uszczelniające
 • bariery geosyntetyczne, geotekstylia
 • akcesoria dachowe

Materiały i powłoki ochronne

 • wyroby impregnacyjne i malarskie
 • powłoki i zaprawy ogniochronne
 • ciekłe kompozycje żywiczne
 • środki iniekcyjne żywiczne i mineralne
 • powłoki ochronne polimerowe, polimerowo-cementowe, bitumiczne, mineralne
 • powłoki metaliczne, anodowe tlenkowe na wyrobach metalowych
 • wyroby i systemy do ochrony oraz napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • domieszki i dodatki do betonu i zaprawy

Wyroby do ochrony przed korozją biologiczną

 • środki ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych
 • środki do zwalczania grzybów pleśniowych i glonów

Stężenie zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu

Określane są m.in.:

cechy identyfikacyjne, wymiary, właściwości fizykochemiczne

właściwości mechaniczne, w tym m.in.:

 • wytrzymałość na rozciąganie (w temp. od -30°C do +250°C)
 • wytrzymałość na ściskanie i zginanie
 • wytrzymałość na oddzieranie i ścinanie
 • wytrzymałość na rozdzieranie
 • przyczepność do podłoża

właściwości eksploatacyjne i cechy specyficzne do określonych zastosowań, w tym:

 • wodoszczelność, nasiąkliwość
 • przepuszczalność pary wodnej, dwutlenku węgla
 • oporność termiczna, stabilność wymiarów, skurcz, giętkość
 • odporność na uderzenie oraz na obciążenia statyczne i dynamiczne
 • odporność na zmęczenie
 • pełzanie
 • odporność na grad, na obciążenie wiatrem
 • parametry impedancyjne powłok
 • zdolność do uszczelnień iniekcyjnych
 • wpływ domieszek na właściwości ochronne zapraw i betonów wobec zbrojenia
 • podatność korozyjna stali zbrojeniowej w betonie
 • podatność betonów i zapraw na karbonatyzację
 • zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych w wyrobach budowlanych
 • właściwości przeciwpoślizgowe i opór poślizgu
 • odporność na ścieranie (w tym udarowe)
 • odporność na kolce lekkoatletyczne
 • tarcie, toczenie i odbicie piłki, opór w ruchu obrotowym nawierzchni sportowych
 • skuteczność oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie przydomowe
 • skuteczność działania środków do zwalczania grzybów i glonów
 • skuteczność działania środków ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych
 • skuteczność zabezpieczenia drewna przed grzybami powodującymi siniznę

trwałość wyrobów i systemów, w tym:

 • mrozoodporność
 • odporność na wpływ warunków atmosferycznych, w tym na działanie UV (środowiska X, Y, Z1, Z2, lampy ksenonowe i fluorescencyjne), wody, zmiennej temperatury
 • odporność na działanie środowisk agresywnych (środowiska XA1, XA2, XA3)
 • odporność na działanie asfaltu, oleju, odcieków syntetycznych, wody, alkaliów i innych ciekłych chemikaliów
 • odporność na działanie mgły solnej oraz atmosfery zawierającej SO2
 • odporność korozyjna i trwałość powłok na wyrobach metalowych
 • odporność na grzyby pleśniowe i porastanie glonami

Kontakt

Laboratorium Materiałów Budowlanych