LIFE 21–CET–CA–CA EPBD6 (CA VI EPBD)

Szóste wspólne działanie wspierające państwa członkowskie i stowarzyszone we wdrożeniu Dyrektywy 2018/844/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

6th Concerted Action supporting Member States and participating countries in implementing the Energy Performance of Buildings Directive

Projekt zagraniczny:

Akronim: LIFE 21–CET–CA–CA EPBD6 (CA VI EPBD)

Program: LIFE 2021-2027

Numer umowy: Project 101102078 — LIFE21-CET-CA-CAEPBD6

Okres realizacji: 1.11.2022 – 31.10.2027

Całkowita wartość projektu: EUR 5 263 174,85, w tym finansowanie z Komisji Europejskiej EUR 5 000 000

Budżet ITB: EUR 45 573,44, w tym wartość dofinansowania Komisji Europejskiej EUR 43 294,00; wkład własny ITB: EUR 2 279,44

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Dobrosława Kaczorek, Zakład  Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, NZF

Konsorcjanci, w tym Lider: ENERGISTYRELSEN (DEA), Dania

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK (OIB), Austria

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION (CSTC), Belgia

SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY (SEDA), Bułgaria

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY (MECI), Cypr

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (MIT), Czechy

BUNDESAMT FUR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE (BAFA), Niemcy

MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM (MEC), Estonia

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION (CRES), Grecja,

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE), Hiszpania

MOTIVA OY (MOTIVA), PIC 950479042, Finlandia

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (MTE), Francja

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA, GRADITELJSTVA I DRZAVNE

IMOVINE (MPGI), Chorwacja

EMI EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO INNOVACIOS NONPROFIT KFT (EMI), Węgry

THE SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY OF IRELAND (SEAI), Irlandia

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Włochy

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (MEAT), Luksemburg

EKONOMIKAS MINISTRIJA (EM), Łotwa

MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS (MTIC), Malta

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT (RVO), Niderlandy

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), Polska,

ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA (ADENE), Portugalia

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

(MLPDA), Rumunia

BOVERKET (BOVERKET), Szwecja

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o. (TSUS), Słowacja

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO (MZI), Słowenia

VIESOJI ISTAIGA STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTURA (SSVA), Litwa

Ogólnym celem wspólnego działania EPBD jest wspieranie wymiany informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi i innymi krajami stowarzyszonymi (Norwegią) w odniesieniu do wdrażania szczególnego prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, a w szczególności w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia dyrektywy EPBD (DYREKTYWA 2018/844/UE) oraz trwającego przeglądu tej dyrektywy. Szczegółowe cele CA to:

  1. Wzmocnienie i uporządkowanie wymiany informacji i doświadczeń z krajowego wdrażania oraz promowanie dobrych praktyk w działaniach państw członkowskich na rzecz wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).
  2. Stworzenie sprzyjających warunków dla szybszej konwergencji procedur krajowych w sprawach związanych z dyrektywą EPBD.
  3. Rozwinięcie bezpośredniej współpracy z dwoma pozostałymi wspólnymi działaniami dotyczącymi budynków, które powstały w ramach programu IEE: CA-RES, koncentrujący się na transpozycji i wdrażaniu dyrektywy w sprawie systemów energii odnawialnej (DYREKTYWA 2018/2001/UE); oraz CA-EED, skupiający się na transpozycji i wdrażaniu Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (DYREKTYWA 2018/2002/UE), gdzie Krajowe Plany Energetyczne mają na celu uwzględnienie inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej budynków.
  4. Uzupełnienie prac Komisji opisanych w Artykule 26 i nawiązanie dialogu z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) w zakresie wdrażania norm wspierających wprowadzenie obliczeń zerowej emisji dwutlenku węgla i cyklu życia.
  5. Wsparcie dla europejskich państw członkowskich i Norwegii w korzystaniu z krajowych planów renowacji w celu wspierania postępów we wdrażaniu EPBD i wzmożonych działań renowacyjnych.

Podobnie jak w przypadku poprzednich części wspólnego działania, projekt CAVI_EPBD będzie dążył do osiągnięcia bardziej zharmonizowanego podejścia, lepszego wdrażania i rzeczywistego stosowania dyrektywy EPBD we wszystkich zaangażowanych krajach, a także pomocy w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk między krajami.