LVS 3

Waloryzacja właściwości dla zrównoważonych konstrukcji stalowych

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures

Projekt zagraniczny:

Akronim: LVS 3

Program: Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS)

Numer umowy: nr RFS2-CT-2013-00016

Okres realizacji: 1.07.2013 – 31.12.2014

Całkowita wartość projektu: EUR 1 168 645

Wartość dofinansowania ITB: EUR 37 279, w tym KE EUR 22 367

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Michał Piasecki, Zakład Fizyki Cieplnej, NF

Konsorcjanci, w tym Lider: ARCELOR MITTAL BELVAL&DIFFERDANGE S.A., Luksemburg

UNIVERZA V LJUBLJANA, Słowenia

CESKE VYSOKE UCENI TECHNIKE V PRAZE, Czechy

ETHNICON METSOVION POLYTECHNION, Grecja

UNIVERSITATEA POLITECHNICA DIN TIMISOARA, Rumunia

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, Włochy

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VIESOJI ISTAIGA, Litwa

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

FUNDATION TECNALIA RESEARCH&INNOVATION, Hiszpania

MISKOLCI EGYETEM, Węgry

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Portugalia

BAUFORUMSTAHL EV – BFS, Niemcy

TALLINNA TECHNIKAULIKOOL, Estonia

CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE, Francja

UNIVERSITE DE LIEGE, Belgia

STICHTING BOUWEN MET STAAL, Holandia

STALBYGGNADSINSTITUTET STIFTELSER, Szwecja

ADVANCED COATINGS&CONSTRUCTIONSOLUTIONS SCRL, Belgia

CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACION ASOCIACION, Hiszpania

Celem technicznym projektu było rozpowszechnienie aktualnej wiedzy w zakresie oceny oddziaływań środowiskowych stalowych elementów konstrukcyjnych budynków w cyklu ich życia. Oceny środowiskowe wykonane zgodnie z metodami badawczymi opracowanymi przez europejski komitet normalizacyjny CEN TC 350 dostarczyły danych o cechach środowiskowych wyrobów konstrukcyjnych a informacja taka posłużyła jako dodatkowy element w procesie projektowania.

Partnerzy projektu, reprezentujący przemysł stalowy, budowlany oraz jednostki badawcze, aktywnie uczestniczyli w pracach normalizacyjnych w powyższym zakresie, a wypracowane metody badawcze rekomendowano do wdrożenia do praktyki budowlanej za pomocą przygotowanego w projekcie oprogramowania oraz poprzez zespół działań edukacyjnych i systemu szkoleń. Ocena środowiskowa stali jest ważnym czynnikiem zapewniającym nabywcom i inwestorom możliwość dokonania świadomego wyboru stali konstrukcyjnej do różnych rozwiązań budynków. Stopień zrozumienia informacji o właściwościach technicznych i środowiskowych jest kluczowy dla wdrażania zrównoważonego budownictwa do praktyki.

Norma PN EN 15804:2012P „Zrównoważoność obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobów - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych” umożliwia przedstawienie danych środowiskowych stali, wskazując znaczny potencjał jej recyklingu. Algorytm prowadzenia obliczeń oraz system prezentacji wyników zaimplementowano do łatwego w obsłudze oprogramowania. Przygotowano instrukcje i przewodnik użytkowania programu w kilkunastu językach europejskich. Program udostępniono podczas seminariów i warsztatów w krajach biorących udział w projekcie.

Rezultatem projektu są innowacyjne narzędzia softwarowe oraz przewodniki dotyczące ocen środowiskowych stali konstrukcyjnej, implementujące metodologię cyklu życia zgodnie z PN EN 15804.

"Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2014 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego"