MACS+

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi – waloryzacja

Membrane Action In fire design of Composite Slab with solid and cellular steel beams – Valorisation

Projekt zagraniczny:

Akronim: MACS+

Program: Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS)

Numer umowy: RFS2-CT-2011-00025

Okres realizacji: 1.07.2011 - 31.12.2012

Całkowita wartość projektu: 1 018 709 EUR, w tym dofinansowanie z KE EUR 611 226

Wartość dofinansowania ITB: EUR 27 551, w tym KE  EUR 16 531

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Grzegorz Woźniak, Zakład Badań Ogniowych, NP

Konsorcjanci, w tym Lider: ARCELOR MITTAL BELVAL&DIFFERDANGE SA, Luksemburg

CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE“CTICM”, Francja

BOUWEN MET STAAL, Holandia

BAUFORUMSTAHL EV – BFS, Niemcy

FUNDATION TECNALIA RESEARCH&INNOVATION, Hiszpania

TALLINNA TEHNIKAULIKOOL – TECHNICAL UNIVERSITY OF TALLINN, Estonia

CESKE VYSOKE UCENI TECHNIKE V PRAZE, Czechy

STRUCTURA ENGINEERING, Włochy

UNIVERSIDADE DE AVEIRO, Portugalia

ASD WESTOK LIMITED, Wielka Brytania

UNIVERSITY OF ULSTER, Wielka Brytania

STALBYGGNADSINSTITUTET STIFTELSER, Szwecja

MISKOLCI EGYETEM – UNIVERSITY OF MISKOLC, Węgry

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA, Rumunia

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS – VILNIU GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, VGTU, Litwa

EDIKOS LOGARISMOS KONDYLION EREVN A ARISTOTELEIO PANEPISTIMIOMIO THESSALONIKIS – ARISTOLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, Grecja

UNIVERZA V LJUBLJANI, Słowenia

UNIVERSITETE DE LIEGE, Belgia

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

Celem głównym projektu było rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metodologii projektowania z uwagi na warunki pożarowe częściowo zabezpieczonych stropów zespolonych stalowo–betonowych. Szczególną uwagę poświecono połączeniom w tego typu konstrukcjach oraz możliwości stosowania belek ażurowych jako podstawowych elementów nośnych konstrukcji stropów.

Podstawę projektu stanowiły badania ogniowe tego typu konstrukcji przeprowadzone, w ostatnich latach, w kilku krajach europejskich w ramach wcześniej zrealizowanych projektów FICEB+ i COSSFIRE. Badania te oraz następujące po nich analizy dowiodły, iż stropy zespolone projektowane na warunki pożarowe, nie wymagają stosowania zabezpieczeń ogniochronnych całych konstrukcji, lecz mogą być stosowane jedynie w ograniczonym zakresie, z pominięciem izolacji drugorzędnych belek stropowych. Decyduje to o istotnej poprawie efektywności rozwiązań konstrukcyjnych, przy zachowaniu poziomu ich bezpieczeństwa i niezawodności.

Efektem projektu było wdrożenie do praktyki budowlanej innowacyjnych i ekonomicznych metod projektowania uwzględniających efekt membranowy w płytach żelbetowych zespolonych stropów w warunkach pożaru.