Bloki betonowe - ilustracja dekoracyjna

Mandaty dla EOTA

Mandaty EOTA na opracowanie Wytycznych do europejskich aprobat technicznych (archiwalne)

EOTA No 1 (CONSTRUCT 95/139B, rev.1)

Kotwy metalowe do stosowania w betonie

EOTA No 2 (CONSTRUCT 96/195)

Kotwy metalowe do stosowania w betonie - do mocowania lekkich elementów

EOTA No 3 (CONSTRUCT 96/193, rev 1)

Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i podłożach murowych

EOTA No 4 (CONSTRUCT 96/194)

Iniekcyjne kotwy metalowe do stosowania w podłożach murowych

EOTA No 5 (CONSTRUCT 95/139A, rev. 1

Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym (Ściany osłonowe)

EOTA No 6 (CONSTRUCT 96/196, rev. 1)

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

EOTA No 7 (CONSTRUCT 97/209, rev. 1)

Nienośne systemy i zestawy szalunków traconych przeznaczonych do wypełniania betonem zwykłym, ewentualnie zbrojonym

EOTA No 8 (CONSTRUCT 97/223, rev.2)

Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie

EOTA No 9 (CONSTRUCT 98/269)

Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

EOTA No 10 (CONSTRUCT 97/243)

Zestawy do wykonywania ścian działowych

EOTA No 11 (CONSTRUCT 98/267)

Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe (z wyjątkiem zestawów na bazie szkła)

EOTA No 12 (CONSTRUCT 98/261, rev. 1)

Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

EOTA No 13 (CONSTRUCT 97/259)

Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji

EOTA No 14 (CONSTRUCT 98/292)

Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy

EOTA No 15 (CONSTRUCT 98/307)

Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna i budynków z bali

EOTA No 16 (CONSTRUCT 98/311)

Wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne

EOTA No 17 (CONSTRUCT 99/339)

Trójwymiarowe płytki (kształtki) do gwoździowania

EOTA No 18 (CONSTRUCT 99/345)

Elementy warstwowo-żebrowe i warstwowe Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych (wraz z belkami typu T, t.j. konstrukcjami belkowo-płytowymi) oraz kompozytowe płyty warstwowe.

EOTA No 19 (CONSTRUCT 00/409 revised)

Złącza dylatacyjne do mostów drogowych

EOTA No 20 (CONSTRUCT 00/411 rev. 1)

Prefabrykowane systemy ociepleń (Vetures)

EOTA No 21 (CONSTRUCT 01/508)

Zestawy siatek zapobiegających obrywom skalnym

EOTA No 22 (CONSTRUCT 01/503)

Prefabrykowane obiekty budowlane (moduły)

EOTA No 23 (CONSTRUCT 01/507)

Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nakładane w postaci płynnej

EOTA No 24 (CONSTRUCT 01/504)

Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z betonu

EOTA No 25 (CONSTRUCT 01/505)

Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z metalu

EOTA No 26 (CONSTRUCT 01/506)

Zestawy pomieszczeń chłodniczych

EOTA No 27 (CONSTRUCT 02/544, rev.3)

Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

EOTA No 28 (CONSTRUCT 02/545, rev.3)

Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych

EOTA No 29 (CONSTRUCT 02/546 rev. 2)

Wyroby do izolacji przeciwwodnych pomieszczeń mokrych

EOTA No 30 (CONSTRUCT 04/663)

Zestawy budynków chłodniczych i obudowy chłodni

EOTA No 31 (CONSTRUCT 04/664)

Asfaltobeton ultra cienkowarstwowy

EOTA No 32 (CONSTRUCT 02/743)

Wyroby izolacyjne do systemów dachów odwróconych