ManuBuild

Otwarty system budownictwa przemysłowego

Open Building Manufacturing

Projekt zagraniczny:

Akronim: ManuBuild

Program: 6. Program Ramowy UE - NMP, Program Integrating and Strengthening the European Research Area

Numer umowy: NMP2 – CT- 2005-515825

Okres realizacji: 1.04.2005 - 31.03.2009

Całkowita wartość projektu: EUR 19 457 391, w tym KE: EUR 10 000 000

Wartość dofinansowania ITB: EUR 118 125

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr Jacek Nurzyński oraz dr Marek Niemas, Zakład Akustyki

Konsorcjum: 24 jednostki z 11 krajów

Lider: Corus UK Ltd, Wielka Brytania

Konsorcjanci:

CONSOLIS OY AB, Finlandia

CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH AND INFORMATION ASSOCIATION, Wielka Brytania

DRAGADOS S.A., Hiszpania

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA, Hiszpania

ENTERPRIXE SOFTWARE LTD, Finlandia

FCC CONSTRUCCION S.A., Hiszpania

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., Niemcy

FUNDACION LABEIN, Hiszpania

GRAPHISOFT R&D RT, Węgry

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

IVF INDUSTRIFORSKNING OCH UTVECKLING AB., Szwecja

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., Polska

NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB, Szwecja

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – TNO, Holandia

QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE - NUOVA QUASCO SOC. CONS. A.R.L.', Włochy

SAINT-GOBAIN ISOVER BENELUX B.V., Holandia

TAYLOR WOODROW CONSTRUCTION LTD., Wielka Brytania

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN, Niemcy

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, Hiszpania

UNIVERSITAET STUTTGART, Niemcy

UNIVERSITY OF SALFORD, Wielka Brytania

VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, Finlandia

YIT CONSTRUCTION LTD, Finlandia

Jednym z podstawowych celów projektu było stworzenie podstaw umożliwiających przesunięcie paradygmatu budownictwa z systemu rzemieślniczo-surowcowego w kierunku otwartego systemu przemysłowego i zbliżenie go do innych nowoczesnych gałęzi przemysłu oraz zapewnienie kompleksowego podejścia do procesu budowlanego od projektu do rozbiórki i recyklingu, przy uwzględnieniu okresu eksploatacji i utrzymania budynku. Zgodnie z przyjętymi założeniami i oszacowaniami zmiana koncepcji współczesnego budownictwa powinna doprowadzić do zmniejszenia kosztów budowy o 50%, skrócenia czasu realizacji o 70% i ograniczenia wypadkowości o 90% . Wizja rozwoju współczesnego budownictwa, pozwalającego na zbliżenie go do przemysłu samochodowego, okrętowego czy lotniczego była przedmiotem prac prowadzonych w ramach projektu zintegrowanego ManuBuild, Open Building Manufacturing.