METABUILDING LABS

Europejskie stanowiska badawcze umożliwiające małym i średnim przedsiębiorstwom sektora budownictwa opracowanie innowacyjnych wyrobów do budowy fasad budynków z wykorzystaniem zharmonizowanych i zmodernizowanych ram technicznych oraz żywych laboratoriów

METAclustered, SME oriented European Open Innovation Test Bed for the BUILDING envelope materials industrial sector using a harmonised and upgraded technical framework and living LABS

Projekt zagraniczny:

Akronim: METABUILDING LABS

Program: Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020

Numer umowy: 953193

Okres realizacji: 1.01.2021 – 31.01.2026

Całkowita wartość projektu: EUR 16 352 620

Wartość dofinansowania ITB: EUR 552 625

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. instytutu, Zakład Fizyki Cieplnej, NZF

Koordynator Projektu: NOBATEK INEF 4, Francja

Partnerzy:

EUROPEAN CONSTRUCTION, BUILT ENVIRONMENT AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS TECHNOLOGY PLATFORM, Belgia

EUROPEAN ALUMINIUM, Belgia

EUROPEAN NETWORK OF LIVING LABS IVZW, Belgia

COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L’HABITAT SOCIAL AISBL, Belgia

HORMIPRESA NEC SL, Hiszpania

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, Szwecja

BUNDESANSTALT FUER MATERIALFORSCHUNG und PRUEFUNG, Niemcy

AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GmbH, Austria

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT,  Węgry

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY, Irlandia

STEINBEIS INNOVATION GGMBH, Niemcy

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, Belgia

ECOWISE EKODENGE LIMITED, Wielka Brytania

LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Luksemburg

COVERIS, Francja

TERRELL , Francja

EDILIANS, Francja

POLY-OUVRAGES, Francja

MATERALIA, Francja

ARAMIS, Francja

OCTOPUSSY AGENCE POUR LA CREATION ET LA DIFFUSION D’ACTIVITES CULTURELLES ARTISTIQUES TECHNOLOGIQUES SCIENTIFIQUES, Francja

SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L’EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBLE SCARL, Włochy

R2M SOLUTION SRL, Włochy

FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONI, Włochy

CASA S.P.A, Włochy

UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA, Włochy

ONYX SOLAR ENERGY SL, Hiszpania

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL, Hiszpania

FUNDACION CARTIF, Hiszpania

FUNDACION IDONIAL, Hiszpania

FUNDACION TEKNIKER, Hiszpania

VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA, Hiszpania

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, Hiszpania

FUNDACION PLATAFORMA TECNOLOGICA ESPANOLA DE LA CONSTRUCCION, Hiszpania

EKODENGE MUHENDISLIK MIMARLIK DANISMANLIK TICARET ANONIM SIRKETI, Turcja

TC BASAKSEHIR BELEDIYESI – BASAKSEHIR MUNICIPALITY, Turcja

ARCELORMITTAL INNOVACION INVESTIGACION E INVERSION SL, Hiszpania

IMPULSE PARTNERS, Francja

Celem strategicznym projektu jest osiągnięcie celów porozumienia klimatycznego z Paryża (COP21), w tym osiągnięcia powszechnego wykorzystania „budynków o niemal zerowym zużyciu energii i zerowej emisji”, METABUILDING Labs ma za zadanie uwolnić potencjał innowacji w europejskim budownictwie. Projekt jest skierowany jako pomoc do sektora MŚP poprzez zapewnienie dostępu do sieci stanowisk badawczych.

Konsorcjum to 40 partnerów z 13 krajów europejskich. Partnerzy połączyli siły, aby stworzyć stanowiska badawcze „Open Innovation Test Beds” do badań nowoczesnych rozwiązań fasad budynków. Testy będą prowadzone przez organizacje badawczo-technologiczne (RTO) w 13 krajach, w większości w europejskich państwach członkowskich, takich jak: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Polska, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.

Projekt reprezentuje ambitny cel, strategicznie oparty na mapie drogowej Europejskiej Platformy Technologii Budowlanej i wspierany przez 21 członków tego konsorcjum, w tym samo ECTP. Koncepcja METABUILDING Labs obejmuje 5 różnych filarów rozwoju innowacji, które będą funkcjonowały równolegle:

  • dotarcie do MŚP poprzez platformę cyfrową Metaclustering i Open Innovation jako kamień węgielny do angażowania i wspierania MŚP w rozwoju innowacji w budownictwie,
  • nowy model biznesowy, stworzenie platformy biznesowej-struktura działania powołanej organizacji doradczej będzie lekką strukturą brokerską w formie stowarzyszenia - z partnerami konsorcjum jako członkami - która służy jako dostawca biznesowy dla podmiotów prowadzących usługi w zakresie projektowania, budowy i testowania fasad. Stowarzyszenie  będzie finansowało  się ze składek członkowskich dostosowanych do wielkości i możliwości finansowych swoich członków, przychodów z giełdy oraz prowizji za usługę maklerską,
  • zharmonizowane zasady testowania i rozwoju wyrobów budowlanych składające się z wytycznych dotyczących, inteligentnych i aktywnych systemów, szczegółowego i zatwierdzonego modelu energetycznego oraz oceny cyklu życia w celu zapewnienia szerokiego potencjału replikacji,
  • otwarty testowy standard - O3 Building Envelope Testbench (ustandaryzowany, powtarzalny, niedrogi, z obsługą odpowiednika wirtualnego digital twin): pierwsze w pełni replikowalne, ustandaryzowane, opłacalne rozwiązanie umożliwiające wirtualne testowanie,
  • uproszczony dostęp do żywych laboratoriów i demonstratorów pilotażowych: z jednym punktem wejścia, innowacyjnym modułem kojarzenia i znormalizowanymi procedurami wewnętrznymi.

Projekt zapewni  MŚP system wsparcia oraz dostęp do ekosystemu innowacji i platform testowych, działając jako akcelerator, który pozwala MŚP stać się konkurencyjnymi w stosunku do dużych graczy z branży. Aby zaangażować odpowiednią liczbę MŚP w rozwój innowacji  na skalę europejską, projekt stworzy i uruchomi skuteczne strategie włączenia europejskich MŚP do swojego ekosystemu. METABUILDING Labs rozpocznie wyszukiwanie i angażowanie MŚP i pomoże im rozwijać się, wprowadzać innowacje aby finalnie mogły wejść na rynek międzynarodowy, wprowadzając nowy, bardziej opłacalny dostosowany do ich potrzeb ekosystem wsparcia technicznego.