mgr inż. Anna Panek

Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej

Anna Panek

Mgr inż. Anna Panek, po ukończeniu w 1990 r. studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, rozpoczęła pracę w Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Aprobat Technicznych. Od 2002 r. kierowała Pracownią Europejskich Aprobat Technicznych, od 2006 r. pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu Aprobat Technicznych, od 2011 r. – kierownika Zakładu Aprobat Technicznych, a obecnie – Zastępcy Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej. Od 2004 r. do połowy 2013 r. reprezentowała ITB, jako jedyną na terenie Polski europejską Jednostkę Aprobującą, w Radzie Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA, prezentując stanowisko polskiego przemysłu na forum EOTA w zakresie strategii i zagadnień związanych z wprowadzaniem innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynki krajów Unii Europejskiej. Obecnie reprezentuje ITB jako Jednostkę Oceny Technicznej, a także jako rzecznika pozostałych polskich Jednostek Oceny Technicznej, w Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA, na szczeblu Zgromadzenia Walnego i Rady Technicznej. W 2023 r. została wybrana przez Radę Techniczną EOTA na Przewodniczącą EOTA PT1. Jest autorem wielu Aprobat Technicznych ITB, Rekomendacji Technicznych ITB, Europejskich Aprobat Technicznych, jak również referatów na liczne seminaria i szkolenia oraz artykułów dla czasopism technicznych.

Kontakt

+48 22 57 96 191
e-mail: dyrekcja@itb.pl