OPEN HOUSE

Przejrzyste i ogólnodostępne metody promocji i oceny zrównoważonego budownictwa w UE – od modelu do wdrożenia

Benchmarking and mainstreaming building sustainability in the EU based on transparency and openness (open source and availability) from model to implementation

Projekt zagraniczny:

Akronim: OPEN HOUSE

Program: 7. Program Ramowy UE,  ENV.2009.3.1.5.2 - Benchmarking and labelling of the sustainability performance of buildings

Numer umowy: nr 244130

Okres realizacji: 1.02.2010 – 31.07.2013

Całkowita wartość projektu: EUR 4 875 168,38; dofinansowanie z KE: EUR 3 498 730

Wartość dofinansowania ITB: EUR 87 558, w tym KE: EUR 70 618 oraz MNiSW dofinansowanie wkładu własnego PLN 68 506

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Jadwiga Fangrat, Zakład Badań Ogniowych; dr inż. Michał Piasecki, Zakład Fizyki Cieplnej; nadzór merytoryczny z ramienia ITB - prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki

Konsorcjanci, w tym Lider: ACCIONA INFRASTRUCTURES, Hiszpania

CAE Services GEIE, The Architects' Council of Europe, ACE, Belgia

APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LTD, APINTECH, Grecja

OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, ARUP, Wielka Brytania

CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO, VASCO, Hiszpania

BOUYGUES CONSTRUCTION, BOUYGUES, Francja

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, Polska

SLOVENSKI GRADBENI GROZD, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE, CCS, Słowenia

RINA CONSULTING SPA, DAP, Włochy

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER NACHHALTIGES BAUEN, DGNB, Niemcy

ELECTRICITE DE FRANCE, EDF, Francja

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH, ETH ZURICH, Szwajcaria

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV,  FRAUNHOFER, Niemcy

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

MOSTOSTAL WARSZAWA SA, Polska

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, SP, Szwecja

VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI S.A., VISESA, Hiszpania

FUNDACION AGUSTIN DE BETANCOURT, FUNAB, Hiszpania

INSTITUTE FOR SUSTAINABILITY, Wielka Brytania

GRADBENI INSTITUT ZRMK DOO, ZRMK, Słowenia

Celem głównym projektu badawczego było opracowanie i wdrożenie w praktyce jasnej, zweryfikowanej metody oceny i projektowania budynków spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu różnic metodycznych w istniejących systemach, w szczególności: LEED, BREEAM, SB TOOL oraz DGNB. Nowa metoda miała być ogólnie dostępna w Internecie. Zaplanowano jej zweryfikowanie w praktyce w krajach nie biorących udziału w projekcie oraz poprzez współpracę z innym projektem FP7 o nazwie SuperBuildings. Efektem projektu było powstanie otwartej platformy technologicznej określającej zasady wykonywania analiz środowiskowych budynków oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki zielonych zamówień publicznych GPP. ITB opracowało kryteria oraz procedury określania aspektów zrównoważonego rozwoju dla budynków, dokonując obliczeń rzeczywistych budynków. Miało też za zadanie implementację wyników OPEN HOUSE w krajach Europy Wschodniej.

Cele szczegółowe projektu:

  • zdefiniowanie otwartej dla wszystkich i przejrzystej platformy zrównoważonego budownictwa,
  • szerokie upowszechnienie opracowanego modelu i stworzenie modelu interakcji pomiędzy uczestnikami projektu a w przyszłości propagowanie określonego podejścia w szerokich działaniach europejskich,
  • budowa platformy OPEN-HOUSE: moderującej merytorycznie politykę Komisji Europejskiej w zakresie budownictwa zrównoważonego,
  • opracowanie metody i jej walidacja na podstawie wyników dokonanych wdrożeń,
  • zapewnienie dalszej kontynuacji idei projektu w sektorze budownictwa europejskiego.