Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków

Projekt krajowy:

Tytuł zadania: „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków”

Program: NCBR Strategiczny projekt badawczy: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”

Numer umowy: SP/B/76638/10

Okres realizacji: 2010 - 2013

Całkowita wartość projektu: PLN 4 409 160

Wartość dofinansowania ITB: PLN 2 470 734

Konsorcjanci, w tym Lider: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Lider w Sieci Naukowej  i wykonawca prac zbiorowych wraz z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opis projektu: opracowanie końcowe zadania badawczego składało się z trzech dwuczęściowych tomów: Tom I, Część A Uwarunkowania przekształceń w budownictwie; Tom I, Część B Podejście zintegrowane do budynków współczesnych; Tom II, Część A Rekomendacje w zakresie projektowania i optymalizacji energetycznej struktury budynku i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych; Tom II, Część B Katalog zoptymalizowanych energetycznie rozwiązań strukturalno-materiałowych budynków; Tom III, Część A Rekomendacje w zakresie projektowania i optymalizacji energetycznej rozwiązań instalacyjnych budynków; Tom III, Część B Katalog zoptymalizowanych energetycznie rozwiązań instalacyjnych budynków.

Materiał dostępny jest w Bazie Biblioteki ITB.