OPT4BLACH

Opto-numeryczne metody badań i monitorowania nisko-kosztowych obiektów użyteczności publicznej z cienkościennych blach profilowanych

Projekt krajowy:

Akronim: OPT4BLACH

Program: NCBR Program Badań Stosowanych I

Numer umowy: PBS1/A2/9/2012 nr wniosku i projektu 177953

Okres realizacji: 1.12.2012 - 30.11.2016

Całkowita wartość projektu: PLN 4 067 976

Wartość dofinansowania ITB: PLN 2 384 726

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Paweł Sulik, dr inż. Artur Piekarczuk, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

Konsorcjanci, w tym Lider: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWALNEJ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA– Współwykonawca

P.U.H.P Węglopol Sp. z. o.o – Współwykonawca

Podstawowym celem projektu było rozszerzenie możliwości stosowania samonośnych cienkościennych konstrukcji budowlanych oraz wdrożenia nowoczesnych technologii (w szczególności technologii ABM) do budowy wielkogabarytowych budowli użytku publicznego. Realizacja tego celu obejmowała trzy obszary merytoryczne prac w projekcie:

  • opracowanie hybrydowej opto-numerycznej metodyki analizy i optymalizacji konstrukcji łukowych,
  • opracowanie wielokamerowego nowatorskiego systemu cyfrowej korelacji obrazu nCKO do badań wielkogabarytowych konstrukcji budowlanych,
  • opracowanie wytycznych do wydawania krajowych i europejskich aprobat technicznych oraz procedur pomiarowych (metodą nCKO) dla konstrukcji z profilowanej blachy łukowej.

Metodyka i system zostały zastosowane w laboratoryjnych i pozalaboratoryjnych badaniach konstrukcji z blachy łukowej, a wyniki badań i projektu posłużyły rozszerzeniu oferty firm projektowych i wykonawczych oraz zwiększeniu bezpieczeństwa budowli użytku publicznego.