Otwarte czasopisma - ilustracja dekoracyjna

Publikacje

Najwyżej punktowane publikacje pracowników ITB

Publikacje pracowników ITB wybrane z wydanych w 2023 roku.

Stress-Strain Responses of Calcium Fly Ash

Witowski Marcin, Zabielska-Adamska Katarzyna, Łukasik Stanisław W: Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2023, Vol.149, iss. 11, s. 1-18 DOI: 10.1061/JGGEFK.GTENG-9968, 2023. il.

bibliogr. 61 poz. MEiN: 200 pkt.

Acoustic performance of floors made of composite panels

Nurzyński Jacek, Nowotny Łukasz W: Materials, 2023, Vol. 16, iss. 5, 2128, s. 1-17 DOI: 10.3390/ma16052128, 2023. il.

bibliogr. 37 poz. MEiN: 140 pkt.

An exploratory investigation into moisture content and wind impact on the fire behaviour of modular living walls

Bielawski Jakub, Papis Bartłomiej, Krajewski Grzegorz, Węgrzyński Wojciech W: Fire Safety Journal, 2024, Vol. 142, January, 104024, s. 1-11 DOI: 10.1016/j.firesaf.2023.104024, 2023. il.

bibliogr. 51 poz. MEiN: 140 pkt.

Electric cable construction parameter and its potential to foresee the cable fire properties

Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Fangrat Jadwiga W: Materials, 2023, Vol. 16, iss. 4, 1689, s. 1-11 DOI: 10.3390/ma16041689 2023. il.

bibliogr. 24 poz. MEiN: 140 pkt.

Evaluation of recycled tyre steel fibres adhesion to cement matrix

Michalik Agnieszka, Chyliński Filip, Piekarczuk Artur, Pichór, Waldemar W: Journal of Building Engineering, 2023, Vol. 68, 1 June, 106146, s. 1-16 DOI: 10.1016/j.jobe.2023.106146, 2023. il.

bibliogr. 53 poz. MEiN: 140 pkt.

From legend to discovery - historical and geotechnical conditions related to the discovery of tunnels under The Castle Hill in Szczecin

Godlewski Tomasz, Mieszkowski Radosław, Maślakowski Maciej W: Archives of Civil Engineering, 2023, Vol.69, iss. 1, s. 453-467 DOI: 10.24425/ace.2023.144183 2023. il.

bibliogr. 28 poz. MEiN: 140 pkt.

Hygrothermal behaviour of a room with different occupancy scenarios

Kaczorek Dobrosława, Basińska Małgorzata, Koczyk Halina W: Journal of Building Engineering, 2023, Vol. 66, 1 May, 105928, s. 1-14 DOI: 10.1016/j.jobe.2023.105928, 2023. il.

bibliogr. 50 poz. MEiN: 140 pkt.

Impact of atrium glazing with and without BIPV on energy performance of the low-rise building: A Central European case study

Marchwiński Janusz, Starzyk Agnieszka, Kopyłow Ołeksij, Kurtz-Orecka Karolina W: Energies, 2023, Vol. 16, iss. 12, 4683, s. 1-25 DOI: 10.3390/en16124683 2023. il.

bibliogr. 49 poz. MEiN: 140 pkt.