prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, dr h.c.

Sekretarz Naukowy

Profesor Lech Czarnecki

Jest profesorem zwyczajnym, Sekretarzem Naukowym Instytutu Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w obszarze inżynierii materiałów budowlanych, w szczególności zajmuje się wyrobami do napraw i ochrony konstrukcji budowlanych. Autor lub współautor ponad 250 publikacji naukowych i naukowo-technicznych.

Kontakt

+48 22 57 96 380
e-mail: sekretarznaukowy@itb.pl