Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Michalik

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się w gmachu Instytutu w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 (sala 28 na parterze) publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Michalik pod tytułem:

"Efektywność zbrojenia betonu oczyszczonymi włóknami z recyklingu opon"


Promotor:

dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH


Promotor pomocniczy:

dr inż. Filip Chyliński


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚ

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski


Dokumentacja postępowania doktorskiego dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Techniki Budowlanej