Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kaczorek-Chrobak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:30  odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny KACZOREK-CHROBAK pod tytułem

„Electric cables used in buildings - dependency of fire properties on constructional and material parameters”


Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy (doktoraty@itb.pl) najpóźniej do dnia 13.11.2020 r. do godz. 15:00.


Promotor:

dr hab. inż. Jadwiga FANGRAT, prof. ITB 


Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej PLICHTA, prof. uczelni

dr hab. Marzena PÓŁKA, prof. uczelni


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu przy ul. Filtrowej 1.

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej


Streszczenie

Recenzja (dr hab. inż. Andrzej PLICHTA, prof. uczelni)

Recenzja (dr hab. Marzena PÓŁKA, prof. uczelni)