Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Ciska

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 12.00  w gmachu Instytutu w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina CISKA  pod tytułem

„Optymalizacja systemu ewakuacji z budynków użyteczności publicznej w warunkach zagrożenia pożarowego”


Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Wolanin

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie


Promotor pomocniczy:

dr inż. Paweł Sulik

Instytut Techniki Budowlanej


Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej


Streszczenie

Recenzja (dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW)

Recenzja (dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH)