Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Dudziaka

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira DUDZIAKA pod tytułem

„Nieliniowa analiza żelbetowych konstrukcji powłokowych metodą elementów skończonych uwzględniająca usztywnienie zbrojenia przy rozciąganiu”


Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 12.06.2020 r. do godz. 15.00 wysyłając e-mail na adres: doktoraty@itb.pl.


Promotor:

dr hab. inż. Paweł Lewiński, prof. ITB


Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Michał Knauff

dr hab. inż. Eligiusz Postek


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej


Streszczenie

Recenzja (prof. dr hab. inż. Michał Knauff)                     

Recenzja (dr hab. inż. Eligiusz Postek)