Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Witowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 23 lutego  2021 r. (wtorek) o godz. 12:00  odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina WITOWSKIEGO pod tytułem

„Ocena sztywności wybranych gruntów w zakresie małych odkształceń”


Promotor:

prof. dr hab. inż. Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA


Promotor pomocniczy:

dr Stanisław ŁUKASIK


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew LECHOWICZ 

dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI, prof. IBW PAN


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.


Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 22.02.2021  r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (prof. dr hab. inż. Zbigniew LECHOWICZ)

Recenzja (dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI, prof. IBW PAN)