SESBE

Inteligentne elementy dla fasad zrównoważonych budynków

Smart elements for sustainable building envelopes

Projekt zagraniczny:

Akronim: SESBE

Program: 7. Program Ramowy UE na rzecz badań i innowacji

Numer umowy: 608950

Okres realizacji: 1.08.2013 - 31.01.2017

Całkowita wartość projektu: EUR 4 948 165

Wartość dofinansowania ITB: KE PLN 280 437; MNiSW PLN 68 192; środki własne: PLN 17 049

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Elżbieta Nowicka, Zakład Fizyki Cieplnej, NF

Konsorcjanci, w tym Lider: CBI BETONGINSTITUTET, Szwecja

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Szwecja

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Polska

UPPSALA UNIVERSITET, Szwecja

SVENSKA AEROGEL AB, Szwecja

CNC MEKANIK I BANKERYD AB, Szwecja

MOSTOSTAL WARSZAWA SA, Polska

TREMCO ILLBRUCK PRODUKTION GMBH, Niemcy

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Polska

TREMCO ILLBRUCK COATINGS LIMITED, Wielka Brytania

PROJEKTENGAGEMANG BYGGPROCESSTYRNING I STOCKHOLM AB, Szwecja

Ogólnym celem projektu był rozwój inteligentnych elementów elewacyjnych, które byłyby lżejsze, cieńsze i bardziej wielofunkcyjne niż istniejące dotychczas rozwiązania. Dzięki zastosowaniu nanomateriałów i nanotechnologii określono także następujące cele szczegółowe, by elementy fasady stały się „inteligentne” poprzez: zwiększenie efektywności energetycznej; zwiększenie odporności ogniowej materiałów; wdrożenie funkcji powierzchniowej elementów fasady; uzyskanie efektywności kosztowej i atrakcyjnej ceny elementów elewacji za pomocą opłacalnych materiałów i surowców oraz oszczędnej technologii.

Celami technicznymi projektu były:

  • określenie wagi elementów warstwowych, która powinna być zmniejszona o 50 do 60% istniejących płyt warstwowych z betonu - zostało to zrealizowane za pomocą FRRPC, zamiast standardowego betonu zbrojonego jako warstwy materiału;
  • wskazanie, aby przewodnictwo cieplne nowej warstwy izolacyjnej było zmniejszone o 15% w odniesieniu do styropianu EPS oraz o 25% w stosunku do wełny mineralnej - pozwoliło to na zmniejszenie grubości warstwy izolacyjnej o 20%;
  • redukcja objętości betonu i izolacji między 50 a 70% z nowych płyt warstwowych (ograniczona grubość FRRPC i materiału izolacyjnego);
  • zmniejszenie zawartość lotnych związków organicznych (VOC) przez zastosowanie składników nieorganicznych.

"Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2017 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego"