Steelbiz

Steelbiz jako E-forum do wdrażania Eurokodów dot. budownictwa stalowego

Steelbiz as an E-forum for the implementation of Eurocodes for steel construction

Projekt zagraniczny:

Akronim: Steelbiz

Program: 6. Program Ramowy UE

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego projektu E! 3034 SEFIE (Inicjatywa Eureka) - An online technical information system for the steel construction industry

Okres realizacji: 2003-2005

Wartość dofinansowania ITB: PLN 630 000, w tym 318 000 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, pozostałe – środki własne

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Andrzej Czechowski

Konsorcjanci, w tym Lider: UK-based Steel Construction Institute (SCI)

Główni partnerzy: Francja, Szwecja, Wielka Brytania

Celem głównym projektu było wprowadzanie eurokodów do budownictwa stalowego oraz przygotowanie Internetowego systemu informacji technicznej dla branży konstrukcji stalowych. STEELBIZ jest to system informacyjny on-line zaprojektowany w celu poprawy wydajności europejskiego przemysłu konstrukcji stalowych. Zapewnia inżynierom aktualne informacje techniczne oraz przepisy prawa budowlanego, jak również bieżące przewodniki projektowe i studia przypadków, w tym lektora wykładów Continuing Professional Development (CPD).