SYGNALIZACJA POŻAROWA

 

Badamy:

  • pełną funkcjonalność urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej
  • odporność i wytrzymałość na oddziaływania środowiskowe, klimatyczne i mechaniczne (wibracje, uderzenia, udary pojedyncze, korozję)
  • odporność na zaburzenia kompatybilności elektromagnetycznej (zaniki, obniżenia i zmiany napięcia zasilania, wyładowania elektryczności statycznej, serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, udary napięciowe, oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych oraz innych)
  • próg zadziałania czujek pożarowych wszystkich rodzajów
  • przydatność czujek do wykrywania pożarów testowych
  • właściwości wyposażenia elektrycznego budynków i instalacji elektrycznych
  • stopień ochrony IP.

 

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 43 97
(22) 566 44 97

E-mail:

fire@itb.pl
p.antosiewicz@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 41 07
(22) 848 24 27

E-mail:

fire@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa