Technologia i projektowanie betonu

Kurs przewidziany jest dla osób posiadających wyższe lub średnie wykształcenie techniczne związane z budownictwem oraz odpowiedni staż pracy. Wykłady prowadzą wykwalifikowani specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej oraz wyższych uczelni technicznych.

Informacje praktyczne

Data i miejsce

Termin kursu: 02-06.12.2024 r.
Kurs odbywa się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1.
Zajęcia trwają: 1. dnia od godz. 10.30 do 17.00, 2. dnia od godz. 9.00 do 18.00, 3. dnia od godz. 9.00 do 18.00, 4. dnia od godz. 9.00 do 20.00, 5. dnia od godz. 9.30 do ok. 13.00.

Koszt

2.700,00 PLN za udział jednej osoby.
Koszt udziału obejmuje: proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę w czasie przerw. Organizatorzy kursu nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji kursu na konto ITB:
Bank PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568 NIP ITB: 5250009358
(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona po odliczeniu kosztów organizacyjnych.

Kontakt

Instytut Techniki Budowlanej
Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel.: +48 22 57 96 132
e-mail: szkolenia@itb.pl

Jak się zapisać?

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą lub e-mailem do 15.11.2024 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się

Wypełnij i wyślij kartę
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Sprawdź ofertę Akademii ITB
Wszystkie szkolenia

Opis kursu

Zagadnienia omawiane podczas kursu

 • Cementy powszechnego użytku oraz cementy specjalne – podział, klasyfikacja i właściwości
 • Kruszywa – podział, klasyfikacja i właściwości
 • Domieszki chemiczne
 • Dodatki mineralne i ich właściwości
 • Beton – właściwości mieszanki betonowej i betonu
 • Trwałość betonu
 • Betony samozagęszczalne i architektoniczne
 • Założenia do projektowania betonu według normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08
 • Stosowanie współczynnika „k” w świetle wymagań PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08
 • Projektowanie betonu (metody obliczeniowe i obliczeniowo-doświadczalne)
 • Zasady produkcji, dostarczania mieszanki betonowej i metod kontroli – wymagania według PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08
 • Zasady i metody pielęgnacji betonu według PN-EN 13670:2011
 • Metody projektowania - ćwiczenia

Tryb realizacji kursu

Wykłady, ćwiczenia projektowe, egzamin + rozwiązanie zadania projektowego. Materiały: normy badawcze betonu i jego składników, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.

Zakres egzaminu sprawdzającego

Zakres egzaminu: sprawdzenie i ocena posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie technologii i produkcji betonu, projektowania oraz dostosowania produkcji betonu do zamierzonego zastosowania w praktyce budowlanej. Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu z potwierdzeniem zdanego egzaminu. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB, po spełnieniu określonych kryteriów.