Wprowadzenie wyrobów budowlanych

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)

Informacje praktyczne

Data i miejsce

21.09.2023 r., budynek REKTORSKA 4, Warszawa, ul. Rektorska 4 (Politechnika Warszawska).

Koszt

800,00 zł od osoby.

Wpłaty

Po otrzymaniu potwierdzenia organizacji szkolenia na konto ITB: Bank PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568; NIP ITB: 5250009358
(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).

Kontakt

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel.: +48 22 57 96 132, fax: +48 22 57 96 479,

e-mail: szkolenia@itb.pl

Jak się zapisać

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się

Wypełnij i wyślij kartę
Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zakres tematyczny szkolenia

  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE, wzajemne uznawanie
  • Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną?
  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
  • Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną?
  • Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B
  • Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Sprawdź ofertę Akademii ITB
Wszystkie szkolenia