Elewacja nowoczesnego budynku - ilustracja dekoracyjna

WYMAGANIA DLA WYROBÓW Z GRUPY 36

31 grudnia 2021 r. Obowiązkowe oznakowanie znakiem budowlanym B nowych grup wyrobów budowlanych, w tym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji oraz wyrobów do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną.

Kontakt

Zakład Oceny Technicznej

Kierownik

mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska

Telefon

tel. : 22 579 62 94

E-mail

kot@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Telefon

tel.: 22 566 41 33

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa