motyw pl

Zakład Badań Ogniowych

WydrukujWyślij znajomenu
Zakład Badań Ogniowych zajmuje się: zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych i innych, w których mogą przebywać ludzie; zagadnieniami inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia nie przekraczającego 24 kV; opracowywaniem założeń projektowych i wspomaganiem projektowania budynków, tuneli, stacji podziemnych, stadionów i innych obiektów inżynierskich, a także kontrolą instalacji i odbiorem robót związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów.
 
W skład Zakładu Badań Ogniowych wchodzą:
Pracownia Odporności Ogniowej Elementów Konstrukcyjnych i Zabezpieczeń Ogniochronnych,
Pracownia Odporności Ogniowej Przegród, Elementów Instalacyjnych i Dymoszczelności,
Pracownia Kontroli Dymu, Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej,
Pracownia Rozwoju Pożaru i Badań Materiałowych.
 
Zakład Badań Ogniowych prowadzi Laboratorium Badań Ogniowych.
 
Filia Zakładu mieści się w Oddziale Mazowieckim w Pionkach:
tel.: (22) 56 64 284
e-mail: fire@itb.pl
adres: 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2
 
Kontakt

Kierownik : dr inż. Paweł Sulik

tel.: (22) 853 34 27, (22) 848 23 07
e-mail:
fire@itb.pl
adres: 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
           26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2


Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia