Kolaż zdjęć nowego wyposażenia badawczego Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Wyposażenie pomiarowe i techniki badawcze Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Celem współczesnych metod pomiarowych jest bezinwazyjne uzyskanie kompleksowej i precyzyjnych informacji o badanym obiekcie. Obecnie najskuteczniejsze techniki opierają się miedzy innymi na: cyfrowej korelacji obrazu, promieniowaniu laserowym i podświetlaniu LED, metodach elektromagnetycznych i ultradźwiękowych. Dane uzyskane przy użyciu tych technik umożliwiają odczyt wyników w trybie rzeczywistym w każdym miejscu analizowanego obszaru pomiarowego. Numeryczny zapis danych umożliwia dostęp do różnych wyników pomiaru w dowolnym czasie po zakończeniu badań. Te cechy pomiarów umożliwiają utworzenie cyfrowej kopii badanych obiektów w szczegółowym formacie dwu lub trójwymiarowej prezentacji. Utworzona w ten sposób cyfrowa baza danych zawiera rzeczywistą geometrię obiektu, która może być wykorzystana do opracowania projektu, odtworzenia dokumentacji technicznej lub digitalizacji. Numeryczny zapis danych ma również uniwersalną  funkcjonalność, która polega na odtworzeniu cyfrowej kopii obiektu w dowolnym formacie graficznym. Umożliwia to przygotowanie szczegółowego modelu obiektu do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych.


Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ciągle aktualizuje bazę urządzeń pomiarowych i diagnostycznych wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych oraz pomiarach in -situ.  W bazie znajdują się wysokiej klasy specjalistyczne zestawy urządzeń wykorzystujące wspomniane wcześniej techniki pomiarowe, które przeznaczone są precyzyjnych i kompleksowych  pomiarów na potrzeby badań laboratoryjnych oraz ekspertyz. Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń prace laboratoryjne i diagnostyczne zyskują nową jakość i skuteczność.


Najnowsze urządzenia wdrożone do praktyki laboratoryjnej i diagnostycznej: