Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

prace badawcze i eksperckie,
obliczenia numeryczne,
badania laboratoryjne

Wyposażenie pomiarowe i techniki badawcze

Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
SPRAWDŹ OFERTĘ

Prace badawcze i eksperckie

OBIEKTY BUDOWLANE (KONSTRUKCJE BUDYNKÓW I BUDOWLI INŻYNIERSKICH)

 • weryfikacja projektów technicznych (konstrukcje)
 • zaawansowane obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
 • diagnostyka konstrukcji i badania in situ (w tym badania nieniszczące)
 • monitoring ustroju konstrukcyjnego i interpretacja wyników
 • ustalanie przyczyn awarii lub katastrof budowlanych
 • ocena stanu technicznego oraz bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji
 • zalecenia dotyczące napraw i/lub wzmocnień konstrukcji

OBIEKTY POSADOWIONE NA TERENACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

 • ocena stanu technicznego budynków i ekspertyzy konstrukcji budowlanych poddanych wpływom działalności górniczej
 • analizy zabezpieczania obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej
 • obliczenia z zakresu mechaniki budowli oraz współpracy konstrukcji z podłożem górniczym
 • badania odporności oraz właściwości użytkowych budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej
 • oceny przydatności do zabudowy terenów górniczych i pogórniczych
 • nadzory budowlane dotyczące zabudowy powierzchni objętej wpływami eksploatacji górniczej
 • monitoring obiektów budowlanych w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
 • prawidłowość rozwiązań technicznych przyjętych w obiektach poddanych wpływom górniczym
 • ocena skutków oddziaływania wstrząsów górniczych na zabudowę powierzchni

GEOTECHNIKA I FUNDAMENTOWANIE

 • kompleksowa realizacja dokumentacji badań podłoża
 • ocena geotechnicznych warunków posadowienia
 • ocena wpływu projektowanych obiektów na otoczenie
 • projekty posadowień obiektów budowlanych oraz zabezpieczeń skarp i zboczy
 • projekty i wykonawstwo wybranych specjalistycznych robót geotechnicznych
 • nadzory geotechniczne na budowach

BETON

 • przyczyny powstawania wad wyrobów i obiektów betonowych lub konstrukcji betonowych
 • jakość betonu i jego składników
 • zgodność wyrobów oraz obiektów ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami
 • ocena użyteczności betonu jako materiału konstrukcyjnego

Obliczenia numeryczne

 • ANSYS Enterprise – zaawansowane obliczenia mechaniki ciała stałego (statyka, dynamika, testy zderzeniowe), pręty, solidy, powłoki, sprzężenia zjawiska fizycznych, optymalizacja parametryczna
 • ANSYS Fluet – analizy CFD: obciążenia wiatrem budynków i obiektów budowlanych
 • CivilFEM – liniowe i nieliniowe obliczenia: powłok , paneli , elementy objętościowe, konstrukcje prętowe , analiza oddziaływania gruntu na struktury budowlane, reologia
 • Soifistik – obliczenia inżynierskie według norm EN, złożone analizy konstrukcji cięgnowych i linowych, analiz trzeciego rzędu
 • Midas FEA NX  - złożone analizy statyczne i  dynamiczne, oddziaływania gruntu
 • ATENA – mechanika elementów betonowych i żelbetowych, technologia betonu, modele betonu,
 • RFEM – program do obliczeń inżynierskich konstrukcji metalowych, żelbetowych, drewnianych, kompozytowych i szklanych zgodnie z normami serii PN-EN, analizy uproszczone CFD
 • Autodesk Robot Structural Analysis    – program do obliczeń inżynierskich konstrukcji metalowychh, żelbetowych, drewnianych, zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B
 • GOEO5 – rozwiazywanie zadań geotechnicznych (stateczność skarp, fundamenty, tunele, osiadania ,wykopy, konstrukcje oporowe)
 • ArcGIS  - program przeznaczony do pracy na mapach i danych GIS

Badania laboratoryjne

Zakład prowadzi Laboratorium Konstrukcji Budowlanych,
Geotechniki i Betonu
SPRAWDŹ OFERTĘ

Kontakt

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Konstrukcje

Beton

Geotechnika

Katowice