Artykuł "Nowoczesne technologie w służbie digitalizacji zbiorów i profilaktyki muzealnej"

26.03.2024

Profesor Artur Piekarczuk podczas prezentacji możliwości wykorzystania technik obrazowania 3D
W najnowszym wydaniu kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" poświęconemu tematyce rzeźbiarzy i malarzy oraz obrazowi życia artystycznego Poznania ukaże się artykuł "Nowoczesne technologie w służbie digitalizacji zbiorów i profilaktyki muzealnej" współautorstwa pracowników ITB.
Publikacja, której współautorami są dr inż. Karol Bandurski (Politechnika Poznańska), mgr inż. Aleksandra Mazurek (ITB), prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, (Politechnika Poznańska), dr Magdalena Mrugalska-Banaszak (Muzeum Narodowe w Poznaniu) oraz dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. instytutu (ITB) dotyczy możliwości wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania 3D do digitalizacji zabytkowej architektury i historycznych zasobów muzealnych.
 
W zeszłym roku Instytut Techniki Budowlanej został zaproszony przez Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską na prezentację technik obrazowania numerycznego w technologii 3D. Wydarzenie to wytyczyło kolejny kierunek potencjalnego rozwoju interdyscyplinarnych dziedzin współpracy naukowej oraz usług komercyjnych Instytutu.
 
"Kronika Miasta Poznania" to kwartalnik wydawany od 1923 r., który  akcentuje swoją obecność w kulturalnym krajobrazie stolicy Wielkopolski. Jest jednym z najstarszych pism regionalistyczno-historycznym w kraju.