„Gotowi na przyszłość – przedsiębiorcy w obliczu zmian”

20.06.2023

Warszawa

baner konferencyjny: KONFERENCJA INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ Warszawa, 20 czerwca 2023 r.
W dniu 20 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Gotowi na przyszłość – przedsiębiorcy w obliczu zmian”. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Pan Bartłomiej Baran – Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Na konferencji przedstawiono aktualne czynniki wpływające na warunki funkcjonowania sektora budowlanego i związane z nimi szanse oraz zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Omówiono kwestie nadchodzącej nowelizacji europejskiego rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych i wprowadzenia taksonomii Unii Europejskiej w odniesieniu do inwestycji budowlanych. Przedsiębiorcy poznali szanse i zagrożenia wynikające z obowiązku raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Gość specjalny konferencji – dyrektor Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Konstrukcji Budowlanych w Ukrainie  Prof. Gennadiy Farenyuk – w swoim wystąpieniu przedstawił uczestnikom jakie wyzwania i perspektywy niesie proces odbudowy infrastruktury Ukrainy. Podjęto także intersujący temat zastosowania sztucznej inteligencji, która coraz bardziej wkracza do naszego życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Równie ciekawy był wykład dotyczący bezpieczeństwa pożarowego elewacji w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego budownictwa, a także adaptacji budynków do zmian klimatu.

Ponadto na konferencji omówiono oferowane przez Instytut narzędzia umożliwiające wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań technicznych i materiałowych, w tym modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z elementami budynku.

Konferencja ITB była jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Dnia Przedsiębiorcy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji!

Prezentacje konferencyjne