ITB na plenarnym spotkaniu projektu CA 6 EPBD

24.04.2024

Logo projektu CA 6 EPBD

W dniach 17-18 kwietnia 2024 w Brukseli odbyło się trzecie plenarne spotkanie w ramach projektu CA 6 EPBD.

Przedstawicielami Instytutu Techniki Budowlanej podczas wydarzenia byli dr inż. Dobrosława Kaczorek, kierownik projektu, oraz dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. Instytutu, obydwoje z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.

Spotkanie dotyczyło omówienia kluczowych tematów i nowych przepisów zawartych w przekształconej dyrektywie EPBD i zostało podzielone na 17 sesji tematycznych (opis w załączeniu).

Ogólnym celem wspólnego działania EPBD pt. „Szóste wspólne działanie wspierające państwa członkowskie i stowarzyszone we wdrożeniu Dyrektywy 2018/844/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” – „6th Concerted Action supporting Member States and participating countries in implementing the Energy Performance of Buildings Directive” (akronim:  LIFE 21–CET–CA–CA EPBD6) jest wspieranie wymiany informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi i innymi krajami stowarzyszonymi (Norwegią) w odniesieniu do wdrażania szczególnego prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, a w szczególności w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia dyrektywy EPBD (DYREKTYWA 2018/844/UE) oraz trwającego przeglądu tej dyrektywy.

Podobnie jak w przypadku poprzednich części wspólnego działania, projekt CAVI_EPBD będzie dążył do osiągnięcia bardziej zharmonizowanego podejścia, lepszego wdrażania i rzeczywistego stosowania dyrektywy EPBD we wszystkich zaangażowanych krajach, a także pomocy w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk między krajami.


CA VI EPBD Project has received funding from the European Union’s LIFE Programme under Grant Agreement No: Project 101102078 — LIFE21-CET-CA-CAEPBD6. The sole responsibility for the content of this document lies entirely with the author’s view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains