Spotkanie w Dreźnie w ramach projektu CirCon4Climate

23.04.2024

Drezno

Spotkanie w Dreźnie - CirCon4Climate
W dniach 15-16 kwietnia w ramach projektu CirCon4Climate odbyło się spotkanie w Dreźnie z udziałem partnerów z Niemiec, Polski, Czech i Słowenii. Instytut Techniki Budowlanej reprezentowali mgr inż. Anna Goljan oraz dr Mateusz Kozicki z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (NZF).

Omówiono kluczowe tematy związane z budownictwem cyrkularnym, takie jak:

  • Trendy i wyzwania: analizowano aktualne trendy oraz wyzwania w budownictwie cyrkularnym w krajach partnerskich,
  • Edukacja: opracowano program edukacyjny Recycling Academy, mający na celu przygotowanie przyszłych liderów w dziedzinie recyklingu.
  • Warsztaty pilotażowe: zaplanowano nadchodzące warsztaty pilotażowe, dotyczące wybranych materiałach budowlanych.
  • Strategia projektu: opracowano strategię na kolejne etapy projektu oraz sposoby rozpowszechniania dotychczasowych osiągnięć.

Przygotowywana jest również szczegółowa agenda konferencji, podsumowującej projekt CirCon4Climate, która odbędzie się 18-19 lutego 2025 roku w Warszawie.

W trakcie spotkania zorganizowano także wizytę w lokalnej fabryce zajmującej się recyklingiem, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć procesy sortowania i recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Źródło zdjęcia: https://media.licdn.com/dms/image/D4D22AQGsA071tHF2cQ/feedshare-shrink_2048_1536/0/1713178809653?e=1717027200&v=beta&t=hxSGY3PZb8nRHcrgO9nyRAKh4T0uDpj1qI3RuuFaRuc

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.