Warsztaty z zakresu zrównoważonego budownictwa

23.05.2024

Warsztaty z zakresu zrównoważonego budownictwa
22 maja w Instytucie Techniki Budowlanej odbyły się warsztaty z zakresu zrównoważonego budownictwa. Głównym tematem spotkania była dekarbonizacja sektora budowlanego poprzez obniżanie śladu węglowego na różne sposoby (z naciskiem na recykling i ponowne użycie wyrobów budowlanych).

Dr Mateusz Kozicki omówił znaczenie transformacji cyrkulacyjnej w budownictwie a mgr inż. Anna Goljan zapoznała uczestników spotkania z założeniami i celem projektu CirCon4Climate.

Dr inż. Filip Chyliński i dr inż. Ołeksij Kopylov z ITB przedstawili prezentacje nt. możliwości i bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu w praktyce.

W kolejnej części warsztatów arch. Aleksandra Wasilkowska oraz arch. Karolina Padło  szczegółowo przedstawiły temat rozbiórek i ponownego wykorzystania materiałów wtórnych z perspektywy architekta, pojawiło się wiele znakomitych przykładów dobrych praktyk z zagranicy, rekomendacji i inspiracji.

Ostatnia część, prowadzona przez dr. Mateusza Kozickiego, poświęcona była obliczaniu śladu węglowego wyrobów budowlanych oraz budynków – omówione zostały zasady, narzędzia i wyzwania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo, ciekawe dyskusje i mnóstwo inspiracji.

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.