Hol nowoczesnego budynku - ilustracja dekoracyjna

Drzwi, okna, bramy, świetliki, pasma świetlne

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także dla okien i drzwi zewnętrznych, okien dachowych - objętych normą wyrobu PN-EN 14351-1+A2:2016; świetlików punktowych z tworzyw sztucznych objętych normą PN-EN 1873:2009 i podnoszonych ciągłych naświetli z tworzywa (pasm świetlnych) objętych normą PN-EN 14963:2006.

Przeprowadzamy badania w zakresie:

  • drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z odpornością na włamanie - klasy od RC1 do RC6) oraz ościeżnice
  • drzwi przesuwne i obrotowe z napędem i napędy do drzwi (łącznie z bezpieczeństwem)
  • drzwi w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych (łącznie z odpornością na włamanie - klasy od RC1 do RC6)
  • okna i drzwi balkonowe (łącznie z odpornością na włamanie - klasy od RC1 do RC6)
  • świetliki, pasma świetlne, okna dachowe, wyłazy
  • bramy garażowe, handlowe i przemysłowe uruchamiane ręcznie i elektromechanicznie
  • żaluzje, rolety, markizy, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z odpornością na włamanie).

W pełnym zakresie do oznakowania CE lub B.

Stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną badamy w zakresie działania klimatów - klasyfikacja do normy PN-EN 12219:2002. Dodatkowo prowadzimy badania dla drzwi przeznaczonych do budownictwa pasywnego  z uwzględnieniem  kryteriów certyfikacji w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzimy badania stacjonarnie w laboratorium, badania obiektowe (poligonowe) oraz badania w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny Warszawa

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon

+48 22 56 64 335
+48 605 604 467

E-mail

m.jakimowicz@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

dr inż. Ołeksij Kopyłow

Telefon

+48 22 56 64 167

E-mail

o.kopylov@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Kontakt merytoryczny Poznań

mgr inż. Maciej Murkowski

Telefon

+48 61 853 76 29 wew.144
+48 605 601 118

E-mail

m.murkowski@itb.pl
przegrodypoznan@itb.pl

Adres

ul. S. Taczaka 12
61-819 Poznań

Sekretariat

Telefon

+48 22 5664 260

E-mail

przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa