Urządzenie badawcze w Laboratorium Elementów Budowlanych

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

nośność i stateczność wyrobów budowlanych
bezpieczeństwo użytkowania dla wyrobów budowlanych
higiena, zdrowie i środowisko (w tym komfort użytkowanych pomieszczeń)
szczelność i wytrzymałość wyrobów budowlanych
ocena wyrobów budowlanych w zakresie podwyższonej odporności na włamanie

Prace badawcze i eksperckie

OKNA, DRZWI, BRAMY, ŻALUZJE, ZASŁONY

 • ocena i określanie klas szczelności i wytrzymałości
 • ocena i klasyfikacja trwałości mechanicznej i funkcjonalności
 • ocena i klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej
 • ocena i klasyfikacja w zakresie podwyższonej odporności na włamanie
 • ocena drzwi w zakresie bezpiecznej ewakuacji
 • badania klimatyczne
 • badania w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (w tym badania poligonowe)
 • obliczenia numeryczne w zakresie statyki
 • potwierdzenie przydatności użytkowej
 • ocena poprawności wbudowania i montażu

ŚCIANY OSŁONOWE,DZIAŁOWE, ELEWACJE I FOTOWOLTAIKI

 • ocena i określenie klas szczelności i wytrzymałości
 • ocena i klasyfikacja w zakresie trwałości i bezpieczeństwa użytkowania
 • badawcza i obliczeniowa ocena w zakresie obciążeń poziomych
 • ocena w zakresie działania czynników cieplno-wilgotnościowych
 • ocena i klasyfikacja w zakresie podwyższonej odporności na włamanie
 • badania w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (w tym badania poligonowe)
 • obliczenia numeryczne w zakresie statyki
 • potwierdzenie przydatności użytkowej
 • ocena poprawności wbudowania i montażu
 • zalecenia dotyczące napraw i ich monitorowanie
 • odbiory robót

ŚWIETLIKI, PASMA ŚWIETLNE

 • ocena i określanie klas szczelności i wytrzymałości
 • ocena i klasyfikacja bezpieczeństwa użytkowania
 • ocena i klasyfikacja w zakresie podwyższonej odporności na włamanie
 • potwierdzenie przydatności użytkowej
 • ocena poprawności wbudowania i montażu

BALUSTRADY I PORĘCZE

 • ocena i określenie przydatności do stosowania w budownictwie
 • ocena bezpieczeństwa użytkowania i trwałości
 • badawcza i obliczeniowa ocena w zakresie obciążeń poziomych i pionowych
 • ocena stanu technicznego wyrobu wbudowanego (w tym badania obiektowe)
 • zalecenia dotyczące napraw
 • odbiory robót

PŁYTY MARSTWOWE

 • ocena szczelności i wytrzymałości
 • ocena przydatności w funkcji czasu (pełzanie)
 • ocena w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
 • ocena trwałości w zakresie działania czynników cieplno-wilgotnościowych
 • ocena stanu technicznego istniejących obiektów
 • ocena poprawności wykonania i montażu
 • zalecenia dotyczące napraw i ich monitorowanie

PIONOWE ZNAKI DROGOWE, SŁUPKI PRZESZKODOWE ORAZ EKRANY AKUSTYCZNE

 • ocena badawcza i obliczeniowa wytrzymałości w zakresie obciążeń wiatrem i śniegiem
 • ocena i klasyfikacja w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (impact test)
 • ocena i klasyfikacja w zakresie spektofotometrii
 • obliczenia numeryczne w zakresie statyki
 • ocena poprawności wykonania i montażu

WYROBY DO INSTALACJI SANITARNYCH (wanny, umywalki, brodziki, zlewozmywaki i rury)

 • ocena wytrzymałości mechanicznej
 • ocena wytrzymałości i trwałości chemicznej
 • ocena w zakresie zmian pod działaniem temperatury
 • ocena odprowadzenia wody
 • ocena poprawności wykonania i montażu

OKUCIA BUDOWLANE, MECHANIZMY OTWIERAJĄCE I ZAMYKAJĄCE (w tym napędy i drzwi z napędami)

 • ocena i określanie klas szczelności i wytrzymałości
 • ocena i klasyfikacja trwałości mechanicznej i funkcjonalności
 • ocena i klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej
 • ocena bezpiecznej ewakuacji
 • ocena i klasyfikacja w zakresie podwyższonej odporności na włamanie
 • badania sprawności pod działaniem temperatury
 • potwierdzenie przydatności użytkowej
 • ocena poprawności wbudowania i montażu

DRABINY I SCHODY STRYCHOWE

 • ocena wytrzymałości
 • ocena trwałości
 • ocena cech konstrukcyjnych
 • ocena poprawności wbudowania i montażu

W ramach prac prowadzone są dodatkowo:

 • wizje lokalne obiektów
 • badania obiektowe
 • obliczenia statyczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych w zakresie ww. wyrobów
 • weryfikacja badawcza innowacyjnych rozwiązań (np.: wyroby przeciwhuraganowe, szczelność budynków, tymczasowe zabezpieczenia robót torowych oraz metodyka wskazana w normach innych niż EN)
Zakład prowadzi Laboratorium Elementów Budowlanych (badania stacjonarne i wybrane in situ)
SPRAWDŹ OFERTĘ

Kontakt

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych