Elewacja budynku - ilustracja dekoracyjna

Ściany działowe

Badamy:

  • odporność na uderzenie w zakresie trwałości i przydatności użytkowej
  • odporność na uderzenie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
  • odporność na obciążenia użytkowe - siła pozioma
  • odporność na włamanie - zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

Przeprowadzamy obliczenia numeryczne w zakresie różnicy ciśnień - zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Prowadzimy badania stacjonarnie w laboratorium, badania obiektowe (poligonowe).

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon

+48 22 56 64 335
+48 605 604 467

E-mail

m.jakimowicz@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Agnieszka Gorycka

Telefon

+48 22 56 64 221

E-mail

a.gorycka@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

Telefon

+48 22 56 64 260

E-mail

przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa