Nowoczesny budynek - ilustracja dekoracyjna

Elewacje, ściany osłonowe

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także dla ścian osłonowych objętych normą wyrobu PN-EN 13830:2005

Badamy:

  • przepuszczalność powietrza
  • wodoszczelność (statyczną)
  • odporność na obciążenie wiatrem
  • odporność na uderzenie - bezpieczeństwo użytkowania
  • odporność na obciążenia użytkowe - siła pozioma i ciężar własny
  • wodoszczelność pod dynamicznym ciśnieniem powietrza  i natryskiem wodnym
  • odporność na włamanie (klasy od RC1 do RC6)
  • niestandardowe właściwości wynikające z wymagań technicznych obiektu / wymagań projektowych.

Prowadzimy badania stacjonarnie w laboratorium, badania obiektowe (poligonowe) oraz badania w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon

+48 22 56 64 335
+48 605 604 467

E-mail

m.jakimowicz@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

dr inż. Ołeksij Kopyłow

Telefon

+48 22 56 64 167

E-mail

o.kopylov@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 260

E-mail

przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa