Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

ELEMENTY I WYROBY BUDOWLANE

 • elementy murowe (ceramiczne, silikatowe, betonowe) z ABK
 • prefabrykaty betonowe (kostka brukowa, płyty betonowe, nadproża, płyty stropowe i ścienne, krawężniki, studzienki kanalizacyjne i pokrywy itp.)
 • elementy stropów gęstożebrowych (belki stropowe, pustaki stropowe)
 • konstrukcje murowe na zaprawach tradycyjnych, cienkich i poliuretanowych
 • konstrukcje murowe z elementów prototypowych
 • zaprawy budowlane
 • wsporniki i wieszaki do konstrukcji murowych
 • elementy nośne sufitów podwieszanych
 • pręty i siatki zbrojeniowe
 • łączniki balkonowe
 • trzpienie dylatacyjne
 • pręty i maty kompozytowe
 • prefabrykowane schody i drabiny strychowe
 • stal zbrojeniowa gładka i żebrowana
 • druty i sploty do konstrukcji sprężonych
 • blachy metalowe do pokryć ściennych i dachowych
 • włazy i wpusty kanałowe
 • kanały i korytka odwadniające
 • rury instalacyjne do prowadzenia przewodów
 • słupy energetyczne i oświetleniowe
 • prototypowe i wielkogabarytowe wyroby (np. sprężane słupy żelbetowe, stalowe kratownice przestrzenne)
 • prefabrykaty z drewna
 • konstrukcje i kształtowniki stalowe
 • punktowe mocowania przeznaczone do szkła
 • nośność konstrukcji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • płyty warstwowe ścienne i dachowe

ŁĄCZNIKI I ZAMOCOWANIA

 • stalowe łączniki rozporowe, wklejane szynowe
 • stalowe łączniki do konstrukcji drewnianych
 • pręty zbrojeniowe wklejane
 • tworzywowe łączniki rozporowe
 • wkręty, śruby, nity i gwoździe
 • kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki
 • gwoździe konstrukcyjne
 • zamocowania i łączniki sufitów podwieszanych

BETON I JEGO SKŁADNIKI

 • właściwości betonów lekkich, zwykłych i ciężkich
 • mieszanki betonowe (gęstość, konsystencja, zawartość powietrza, temperatura)
 • dodatki i domieszki do betonu
 • cementy
 • włókna stalowe i polimerowe do betonu
 • kamień naturalny i kruszywa
 • środki hydrofobizujące
 • reologia zaczynów
 • porowatość całkowita i rozkład porowatości
 • mikrostruktura z wykorzystaniem mikroskopii klasycznej i elektronowej

GEOTECHNIKA I FUNDAMENTOWANIE

 • wszystkie rodzaje gruntów
 • geosyntetyki

Określane są m.in.:

 • właściwości fizyczne (skład granulometryczny, wilgotność, granice konsystencji, skurcz liniowy, całkowita powierzchnia właściwa i pojemność sorpcyjna, gęstość właściwa, gęstość objętościowa)
 • maksymalna i minimalna gęstość objętościowa
 • zawartość części organicznych
 • wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu gruntowego w aparacie Proctora
 • parametry konsolidacji i ściśliwości
 • ciśnienie pęcznienia i wskaźnik pęcznienia
 • współczynnik filtracji
 • parametry wytrzymałościowe (wytrzymałość na ścinanie oraz spójność i kąt tarcia wewnętrznego w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowego ściskania metodą UU bez konsolidacji i bez odpływu oraz CU i CD z nasycaniem i konsolidacją, wytrzymałość rezydualną, moduł ścinania G na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych oraz odczytów z czujników napróbkowych)
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu
 • wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu
 • wskaźnikowe natężenie przepływu
 • charakterystyczna wielkość porów
 • długoterminowa skuteczność ochronna geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi

Oferta Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Kontakt

LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI I BETONU

Konstrukcje

Beton

Geotechnika

Katowice