Metabuilding

Logotyp projektu metabuilding labs oraz flaga UE

"Europejskie stanowiska badawcze umożliwiające małym i średnim przedsiębiorstwom sektora budownictwa opracowanie innowacyjnych wyrobów do budowy fasad budynków z wykorzystaniem zharmonizowanych i zmodernizowanych ram technicznych oraz żywych laboratoriów"

("METAclustered, SME - oriented European Open Innovation Test Bed for the BUILDING envelope materials industrial sector using a harmonised and upgraded technical framework and living LABS")

Temat: DT-NMBP-05-2020 Otwarte badania innowacji dla europejskich MŚP budowlanych

Akronim: Metabuilding Labs

Platforma metabuilding.com

Dostęp do potężnego ekosystemu innowacji i sieci partnerów, w tym szerokiej bazy obiektów testowych.
Ogólnoeuropejska sieć placówek badawczych i usług innowacyjnych dla nowych technologii i wyrobów związanych z przegrodami budowlanymi
OTWARTE LABORATORIUM INNOWACJI