Płyty warstwowe, kompozytowe, ekrany akustyczne

Przeprowadzamy ekspertyzy i badania w zakresie:

Badamy płyty warstwowe i kompozytowe m.in. w zakresie:

 1. Właściwości mechanicznych
 • moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu
 • moduł sprężystości przy rozciąganiu materiału rdzenia
 • moment zginający nad podporą pośrednią
 • współczynnik pełzania
 • wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie i ściskanie
 • nośność i sztywność elementów pod obciążeniem doraźnym równomiernie rozłożonym

2. Właściwości fizycznych

 • szczelność na powietrze
 • szczelność na zacinający deszcz

3. Odporności

 • na działanie czynników cieplno-wilgotnościowych (wysoka i niska temperatura)
 • na obciążenie skupione
 • w funkcji czasu - pełzanie
 • stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.

Ekspertyzy:

 • oceny stanu technicznego
 • wykonania / montażu
 • dokumentacji projektowej
 • właściwości techniczno-użytkowych konstrukcji z płyt warstwowych
 • oceny efektywności akustycznej ekranów

W celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 56 64 118
+48 22 56 64 411

E-mail

m.jakimowicz@itb.pl
p.frackiewicz@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 260

E-mail

przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa