Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w Instytucie Techniki Budowlanej określa:

  • Uchwała nr 3/7/2023 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 22 czerwca 2023 r. określająca Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Instytutu Techniki Budowlanej
  • Uchwała nr 4/7/2023 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 22 czerwca 2023 r. określająca Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
  • Uchwała nr 8/6/2023 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 23 marca 2023 r. określająca regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w Instytucie Techniki Budowlanej
  • Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w ITB - Załącznik do Uchwały nr 8/6/2023 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 23 marca 2023 r.
  • Zarządzenie nr 33 Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 6 lipca 2023 r.