badanie ogniowe stropu

Zakład Badań Ogniowych

bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych
bezpieczeństwo ogniowe elementów
reakcja na ogień materiałów i wyrobów
rozprzestrzenianie ognia wewnątrz i na zewnątrz budynków
zagadnienia inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia nieprzekraczającego 24 kV
opracowywanie założeń projektowych i wspomaganie projektowania budynków, tuneli, stacji podziemnych, stadionów i innych obiektów inżynierskich
kontrola instalacji i odbiór robót związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów

Prace badawcze i eksperckie

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

 • ocena i określanie klas reakcji na ogień
 • ocena i określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia
 • ocena i określanie klas odporności ogniowej obiektów
 • ocena skuteczności systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, budowlach, obiektach inżynierskich
 • ocena trwałości systemów zabezpieczeń ogniochronnych w konstrukcjach
 • ekspertyzy i oceny w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych istniejących i nowo wznoszonych
 • ocena istniejących lub wymaganych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • ocena skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji oddymiającej
 • obliczenia numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
 • obliczenia numeryczne rozkładu temperatury pożarowej w czasie
 • ocena ochrony przeciwpożarowej przewodów oddymiających

SYGNALIZACJA POŻAROWA

 • ocena rozwiązań projektowych
 • badania i ocena dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • badania i ocena systemów sygnalizacji pożarowej
 • ocena współdziałania z powiązanymi systemami wentylacji i klimatyzacji

 

Zakład prowadzi Laboratorium Badań Ogniowych
SPRAWDŹ OFERTĘ

Kontakt

Zakład Badań Ogniowych