Urządzenia badawcze Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Akustyka budowlana

Badamy parametry akustyczne w warunkach laboratoryjnych i terenowych

 • właściwości materiałów izolacyjnych
 • izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych i uderzeniowych elementów budowlanych i przegród w budynku
 • współczynnik pochłaniania dźwięku materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych
 • współczynniki oceny akustycznej ekranów drogowych
 • sztywność dynamiczną materiałów sprężystych używanych w pływających podłogach
 • oporność przepływu materiałów porowatych
 • czas pogłosu oraz inne parametry charakteryzujące warunki pogłosowe w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej (m.in. wskaźniki transmisji mowy, czas wczesnego zaniku, wskaźnik przejrzystości)
 • poziom hałasu (ciśnienia akustycznego i poziom dźwięku A) w pomieszczeniach oraz w środowisku, w tym hałas pochodzący od ruchu drogowego, szynowego, lotniczego oraz zakładów przemysłowych
 • skuteczność zabezpieczeń akustycznych
 • poziom mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • charakterystyki kierunkowe źródeł dźwięku

Badamy także warunki akustyczne

 • w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w tym: pomieszczeń technicznych, instalacji (c.o. i c.w., wentylacyjnych, dźwigowych) i innych elementów stanowiących wyposażenie techniczne budynku
 • w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej
 • środowiska zewnętrznego

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 56 64 311

E-mail

akustyka@itb.pl
j.nurzynski@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 271

E-mail

akustyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa