Usuwanie azbestu z budynku

Azbest

Przeprowadzamy badania w zakresie:

  • identyfikacji zawartości oraz rodzaju azbestu
  • określenia zawartości zanieczyszczeń pyłowych, w tym włóknami azbestu

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 57 96 188

E-mail

fizyka@itb.pl
a.obminski@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 276

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa