Badanie w Laboratorium Badań Ogniowych

Badania ogniowe

Badamy m.in.:

 • reakcję na ogień wyrobów budowlanych (w tym komplet badań do klasyfikacji europejskiej)
 • oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy
 • rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku
 • odporność ogniową nośnych i nienośnych elementów budynku, przy oddziaływaniu według krzywej standardowej, węglowodorowej, tunelowej i innych scenariuszy przyrostu temperatury
 • odporność ogniową elementów składowych systemów instalacji użytkowych w budynku oraz kurtyn dymowych, klap dymowych i wentylatorów oddymiających
 • dymoszczelność drzwi
 • skuteczność ogniochronną systemów zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych budynku
 • stopień palności, w tym wyrobów elastycznych i tkanin oraz mebli
 • toksyczność produktów rozkładu i spalania oraz właściwości dymotwórcze
 • ciśnienie pęcznienia i wysokość spęcznienia wyrobów termopęczniejących
 • spójność rdzenia płyt gipsowo-kartonowych przy działaniu wysokiej temperatury
 • ciągłość dostawy energii i sygnału przez instalacje elektryczne, reakcję na ogień wyrobów elektrycznych oraz gęstość dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable i kwasowość gazów powstałych podczas spalania materiałów kabli elektrycznych
 • odporność na pożar zarośli drogowych, urządzeń przeciwhałasowych.

Skontaktuj się z nami

Telefon:
+48 22 56 64 107
+48 22 848 24 27

E-mail:
fire@itb.pl

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki