Bloki betonowe - ilustracja dekoracyjna

Badanie betonu

Przeprowadzamy badania i ekspertyzy w zakresie:

Prowadzimy badania właściwości fizyko-mechanicznych, mikro-strukturalnych i identyfikacyjnych.

Badamy:

 • spoiwa cementowe, wapno i gips
 • dodatki do betonu (popioły lotne, pyły krzemionkowe, żużle wielkopiecowe itp.)
 • domieszki do betonu
 • zaprawy, kleje i masy tynkarskie
 • kruszywa mineralne
 • włókna stalowe i polimerowe
 • materiały i wyroby z kamienia
 • beton zwykły i lekki
 • mieszankę betonową, wyroby betonowe oraz beton w konstrukcji
 • parametry techniczne betonów pobranych z konstrukcji (odwierty)
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, stopień wodoszczelności, odporność na działanie mrozu, dyfuzję chlorków
 • parametry mieszanki betonowej: gęstość, konsystencję, zawartość powietrza, temperaturę
 • efektywność środków hydrofobizujących
 • właściwości reologiczne zaczynów
 • parametry techniczne betonów pobranych z konstrukcji
 • nieniszczące badania poligonowe betonu w konstrukcjach

Ekspertyzy:

 • jakości betonu i jego składników
 • oceny użyteczności jako materiału konstrukcyjnego

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

dr inż. Filip Chyliński

Telefon

+48 22 57 96 438

E-mail

f.chylinski@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Sekretariat

Pracownia Betonu

Telefon

+48 22 57 96 165

E-mail

beton@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa