Schody - ilustracja dekoracyjna

Balustrady, barierki, zabudowy balkonowe

Prowadzimy badania w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania

Badamy m.in.:

1) cechy geometryczne i jakościowe;

2) cechy wytrzymałościowe:

odporność na działanie siły poziomej prostopadle do płaszczyzny balustrady,
odporność na działanie sił w płaszczyźnie balustrady,
odporność na obciążenie wiatrem;

3) bezpieczeństwo użytkowania:

odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim,
odporność na uderzenie ciałem twardym.

Prowadzimy wizje lokalne dla wyrobów zamontowanych na obiekcie, badania obiektowe - w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.

Zgłoszenie badań: przegrody@itb.pl. Procedura uzyskania Krajowej Oceny Technicznej w ITB: kot@itb.pl. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzenia procedury uzyskania KOT znajdą Państwo na stronie Rekomendacji technicznych.

W dniu 31 grudnia 2020 r. kończy się 4-letni okres przejściowy, po którym obligatoryjne stanie się znakowanie znakiem budowlanym wyrobów - balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem (gr. 33 zgodnie z Zał. 1 do Rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233)). Zachęcamy producentów tych wyrobów do potwierdzania właściwości użytkowych w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania. Potwierdzenie właściwości jest niezbędne dla prowadzenia procesu wydania Krajowej Oceny Technicznej jako dokumentu odniesienia lub w warunkach zgodnych z przepisami prawa może być wykorzystane na potrzeby zastosowania trybu jednostkowego dopuszczenia.

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon

+48 22 56 64 35
+48 605 604 467

E-mail

m.jakimowicz@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 260

E-mail

przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa