CERTYFIKACJA

Instytut Techniki Budowlanej jako:

  • akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów oraz zakładowej kontroli produkcji działając zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, normy PN-EN ISO/IEC 17065 i dysponując laboratorium badawczym akredytowanym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025
  • akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz normy PN-EN ISO/IEC 17021-3
  • jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz specyfikacji technicznych PN-EN ISO/IEC 17021-2 i PKN-ISO/IEC TS 17021-10
  • jednostka certyfikująca personel prowadzi certyfikację kompetencji osób odpowiedzialnych za produkcję betonu towarowego, kruszyw i mieszanek związanych hydraulicznie budownictwie działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024.

Nasz system certyfikacji jest dostępny i otwarty dla wszystkich Klientów, bez względu na ich status prawny, wielkość, liczbę posiadanych certyfikatów oraz uczestnictwo w jakiejkolwiek organizacji.

 

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Sekretariat

Telefon:

(22) 579 61 67
fax (22) 579 62 95

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Kierownik Zakładu

mgr inż. Katarzyna Hatowska

Telefon:

(22) 579 61 67

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Zastępca Kierownika Zakładu

mgr inż. Magdalena Wójtowicz

Telefon:

(22) 579 62 60

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Zastępca Kierownika Zakładu

mgr inż. Piotr Maciejak

Telefon:

(22) 579 62 20

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa